Přihlášení

Kontakt

Arkebuzírský mail: arkebuziri@centrum.cz

Velitel: Jan Pleva
přímý kontakt: dzan.p@seznam.cz

Nábor nováčků: atom@corneta.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

O nás

V roce 1995 se členové SHŠ (společnosti pro historický šerm) Cavalieri Moravi začali účastnit prvních rekonstrukcí bitev z dob 30 leté války. Při výběru dobové jednotky, kterou budou členové na bitevním poli představovat, padla volba na šedé císařské arkebuzíry šikovatele Albrechta Eusebia z Valdštejna. Typická jednotná šedá uniforma se opírá o historické prameny, které uvádí v majetku Albrechta z Valdštejna manufakturu na výrobu šedého sukna a z knihy Gustav Adolf uvádějící výčet jednotek účastnících se bitvy u Lȕtzenu.
holandsko
Jednotka se v devadesátých letech skládala ze sedmi střelců a případného doprovodu, tedy bubeníků, praporečníků a markytánek. K nárůstu počtu členů zprvu nedošlo, stávající členové se však stali součástí Společnosti 1645, která sdružuje lidi zajímající se o vojenskou historii napříč historickými obdobími. V průběhu roku 2000 se jednotka výrazněji osamostatnila od původního uskupení Cavalieri Moravi. Tou dobou začali být šedí střelci Cornety čím dál viditelnější a to nejen na českých ale i zahraničních bojištích. V roce 2004 začal s příchodem nových členů proces přerodu, který stále probíhá. Corneta si tou dobou oficiálně přisvojuje své jméno Corneta Grisea (z italského Šedá Korneta). Díky většímu počtu členů se také začíná častěji objevovat na akcích. Dalším milníkem byl pro střelce rok 2007 kdy jednotka zaznamenává nejen další příchod nových členů, ale také pořízení nové výstroje a výzbroje. Na samém závěru roku 2008 se volné sdružení přátel změnilo na občanské sdružení společnost vojenské historie Corneta Grisea (stanovy).
V současnosti jednotka čítá čtrnáct mužů a osm markytánek. Šedý oddíl s typicky jezdeckou střeleckou výzbrojí je mezi barvami hýřícími barokními jednotkami příjemným zpestřením kladoucím důraz na profesionalitu odvedeného výkonu a to jak věrnými kopiemi historického vybavení, tak danou strukturou velení, veleným manévrováním a dokonale secvičenou vysoce efektní střelbou z arkebuz, mušket upravených pro potřeby jezdectva. Dali jsme si za cíl, co nejvěrnější zpodobnění tehdejší doby, ať už se jedná o autentičnost materiálů použitých na vybavení, nebo o manévry jednotek. Prohlubujeme spolupráci mezi dalšími významnými jednotkami, ať už se jedná o různá uskupení brněnských mušketýrů, šermířský spolek URSI, či slovenskou skupinu Via Cassa, ale i další. Věříme, že se další léta ponesou v duchu rozšiřování obzorů oblasti vojenské historie, jako i kultury a dobového života.
Za SVH CG rytmistr Bc. Jan Pleva